Про нас

Громадська організація «Центр Жіночі Перспективи»

“Центр Жіночі перспективи” зареєстрований, як громадська організація 06 квітня 1998 року.

Місія організації: захист прав жінок та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах суспільного життя.

Діяльність організації спрямована на впровадження ґендерної політики в Україні, зменшення рівня насильства, підвищення конкурентноздатності жінок на ринку праці та просування їх на рівень прийняття рішень в Україні. Ми працюємо для того, щоб права жодної жінки в Україні не порушувалися.

За час своєї діяльності Центр реалізував понад 30 різних проектів, надавав безпосередню допомогу понад п’яти тис. клієнтам, здійснив різноманітні соціологічні дослідження, активно співпрацював з місцевими органами влади, надавав правову, освітню та інформаційну допомогу різним цільовим групам.

Пріоритетні напрямки діяльності організації

Ґендерна рівність

Сприяння впровадженню ґендерних підходів у практику діяльності державних та недержавних інституцій, сприяння просуванню жінок до прийняття рішень на всіх рівнях, сприяння подолання ґендерної дискримінації на ринку праці та більшого залучення жінок до підприємницької діяльності

Протидія домашньому насильству

Відстоювання прав жінок, потерпілих від насильства та надання їм якісних послуг на базі організації, сприяння розширенню необхідних державних якісних (відповідних міжнародним стандартам) послуг для потерпілих, сприяння покращенню захисту прав потерпілих та доступу до правосуддя, сприяння застосуванню міжнародних норм прав людини у національній судовій практиці по насильству в сім»ї, сприяння ратифікації Конвенції Ради Європи «Про боротьбу та попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства»

Протидія торгівлі людьми

Захист прав осіб, потерпілих від торгівлі людьми та надання їм якісних послуг на базі організації, сприяння розширенню необхідних якісних (відповідних міжнародним стандартам) послуг для потерпілих з боку держави, застосуванню міжнародних норм прав людини при розгляді справ по торгівлі людьми.

Підтримка жіночих та правозахисних організацій

Навчання та сприяння впровадженню в практику діяльності ґендерних підходів та просування прав людини жінок і дітей у діяльності жіночих та неґендерних організацій, підтримка та сприяння новоствореним місцевим організаціям

Для якісного забезпечення роботи у цих напрямках, ми також зосереджуємо свою увагу на Організаційному розвитку

  • удосконалення, покращення та розширення послуг організації
  • розширення цільових груп
  • сертифікація з управління якістю та сертифікація тренінгових програм
  • наближення послуг до клієнток
  • збільшення незалежності організації
  • підвищення професійного рівня персоналу
Написати нам
×