Що таке сексизм? – Рекомендація Ради Європи

sexism

Що таке сексизм? – Рекомендація Ради Європи

Комітет Міністрів Ради Європи прийняв перший у світі міжнародний інструмент щодо запобігання та боротьби з сексизмом. У Рекомендації CM/Rec(2019)1 дано таке визначення сексизму: будь-яка дія, жест, зображення, усна чи письмова мова, практика чи поведінка, які базуються на ідеї, що людина чи група людей є менш повноцінними через їхню стать.

Сексизм може мати місце в публічній чи приватній сфері, офлайн чи онлайн з метою чи наслідком:

  • порушення невід’ємної гідності чи прав особи або групи осіб; або
  • спричинення фізичної, сексуальної, психологічної чи соціо-економічної шкоди або страждань особі чи групі осіб; або
  • створення середовища, яке викликає страх або ворожого, принизливого чи образливого середовища; або
  • створення бар’єру автономії та повної реалізації прав людини для осіб чи груп осіб; або
  • підтримка та підсилення гендерних стереотипів.

Рада Європи рекомендує урядам держав-членів (а отже й Україні):

  1. Вживати заходів із запобігання та боротьби з сексизмом та його проявами у публічній та приватних сферах і заохочувати зацікавлені сторони до впровадження відповідного законодавства, політики і програм;
  2. Відслідковувати хід впровадження цієї Рекомендації та повідомляти Раду Європи щодо вжитих заходів та досягнень у цій сфері;
  3. Забезпечити переклад і поширення цієї Рекомендації та додатку до неї серед відповідних органів та зацікавлених сторін.

Прикладом рекомендованих заходів є законодавча реформа, яка б засудила сексизм, визначила і криміналізувала сексистське розпалювання ненависті та передбачила належні засоби захисту для жертв сексистської поведінки.

Написати нам
×